Armoede door de ogen van kinderen

Kinderarmoede is een belangrijk onderwerp, ook in Nederland. Daarom hebben kinderen in verschillende gemeenten zelf meegedacht over het thema armoede. Een manier om kinderen structureel te kunnen laten meedenken is door het instellen van een Raad van Kinderen in een gemeente. Op dit platform geven wij zichtbaarheid aan de denkkracht van deze Raden van Kinderen én aan de manier waarop kindparticipatie door de deelnemende gemeenten is ingevuld. Dit doen wij aan de hand van een index, waarin vijf kenmerken zijn opgenomen van wat kinderen zelf ervaren als kwalitatieve kindparticipatie.

Klik op de gemeente van uw keuze en lees hoe deze gemeente invulling heeft gegeven aan de vijf kenmerken voor kindparticipatie zoals opgenomen in de index.

Lees meer

Ik wil ook een raad van kinderen

Iedereen wint met de Raad van Kinderen

Is het niet logisch om ook naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen? Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van de kinderen. 

Lees verder
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via info@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid