Dialoogsessie in Leiden

Dialoogsessie in Leiden
Gemeente Leiden | 30 mei 2018

Op donderdag 30 mei presenteerden de kinderen hun adviezen aan burgemeester Henri Lenferink, wethouder Marleen Damen voor Werk en Inkomen, Wijken en Financiën, en de raadsleden Sophie Brinkel, Lodi van Brussel, Martijn Otten en Anandkoemar Jitan.

De concrete uitkomsten van de dialoog tussen de kinderen en de gemeenten op 30 mei 2018

  1. Meer begrip en meer herkenning. Er moet meer begrip komen voor armoede, maar dan moet het wel eerst herkend worden. Hoe doe je dat? Armoede herken je volgens de Raad aan het gedrag en de kleding van kinderen. Arme kinderen gaan niet op vakantie en vermijden uitjes. Volgens Guus is het verdacht als iemand smoesjes verzint als de rest bijvoorbeeld gaat zwemmen. Noor vertelt dat iemand in haar klas niet kon meepraten, terwijl de rest het over vakanties had. Het lastige is dat sommige kinderen zich ervoor schamen, het niet durven te zeggen en dus ook niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Op elke school, of in elke buurt moet een vertrouwenspersoon komen voor arme kinderen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie dat is en kinderen moeten hem of haar goed kennen (anders is het lastig iemand te vertrouwen). Helemaal handig is het als de vertrouwenspersoon ook de ouders van het kind kent, zodat hij of zij rekening kan houden met de thuissituatie.

  2. Bewustwording en voorlichting. Hulp bieden begint bij bewustwording creëren, vindt de Raad van Kinderen, maar ze zien ook in hoe lastig dat is. ‘Als iemand er raar uitziet en mensen weten hoe dat komt, denk ik dat ze het eerder begrijpen, al kun je je er ook voor schamen als straks de hele wereld het weet’, zegt Britt. Prinses Laurentien vraagt de Raad of het zou helpen als het onderwerp armoede niet op zichzelf wordt besproken, maar in combinatie met andere vervelende leefomstandigheden. ‘Ik denk dat de juf of meester over armoede in het algemeen moet praten en niet over één specifiek kind’, antwoordt Guus. Veel kinderen zijn het daarmee eens.

  3. Gelijkwaardigheid creëren. Elk kind moet gelijke kansen krijgen, daarover is iedereen het eens. Maar hoe doe je dat? Moeten kinderen die in armoede leven bijvoorbeeld een pas krijgen waarmee ze leuke dingen kunnen doen? Dat lijkt misschien een goed idee, maar kinderen zullen zich schamen met zo’n pas, denkt de Raad. Volgens de Raad moet die pas sowieso naar de kinderen, niet naar hun ouders en mogen kinderen zelf bepalen wat ze ermee gaan doen. ‘Ik vind het een goed idee om het zelf te bepalen, maar als je ongezonde dingen doet, gaat er twee keer zoveel van af’, zegt Christiaan. Toch gaat armoede niet om spullen, maar vooral om je goed voelen en mee kunnen doen, zegt de Raad van Kinderen. De Gemeente Leiden zou er dus voor moeten zorgen dat ieder kind kan meedoen en zich goed voelt.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de resultaten? Bekijk de pagina's van de pilotgemeenten. Ook kunt u hier nieuwsberichten lezen. Wanneer u wilt horen wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen, kunt u altijd bellen naar 070-345 51 06 of een mail sturen naar gemeenten@missingchapter.org.

#
#
Missing Chapter
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid