Onderzoek en dialoog in één

Gemeente Den Haag | 6 januari 2018

De kinderen richten zich tijdens deze bijeenkomst op twee belangrijke aspecten van de Raad van Kinderen: het doen van inhoudelijk onderzoek en het voeren van een dialoog. Aan de hand van een rollenspel ontdekken ze het verschil tussen een debat en een dialoog.

Vervolgens wordt er gebrainstormd over de vraag wat er gedaan kan worden voor kinderen van ouders met weinig geld. De kinderen kunnen uit verschillende domeinen kiezen: de gemeente, de kinderen zelf, het gezin, bedrijven en de school. De kinderen kiezen vrijwel allemaal voor het domein ‘school’.

Daarna inventariseren de kinderen in groepjes op welke manier scholen kinderen kunnen ondersteunen. Vervolgens wordt daarover de dialoog gevoerd. Tot slot presenteren alle groepjes hun ideeën aan elkaar. Iedereen krijgt aan het einde een onderzoeksopdracht mee naar huis, met de vraag hoe scholen bij kunnen dragen aan het tegengaan van armoede.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de resultaten? Bekijk de pagina's van de pilotgemeenten. Ook kunt u hier nieuwsberichten lezen. Wanneer u wilt horen wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen, kunt u altijd bellen naar 070-345 51 06 of een mail sturen naar gemeenten@missingchapter.org.

#
#
Missing Chapter
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid