Gemeente Deventer

De Raad in het kort

De Raad van Kinderen in Deventer bestaat uit 17 kinderen uit de hele gemeente tussen de 9 en 15 jaar. Zij zijn op 11 november 2017 begonnen met hun traject en bogen zich over de vraag: Hoe kunnen de extra armoedegelden het beste worden besteed om armoede onder kinderen te bestrijden?

Vijf kenmerken voor kwalitatieve kindparticipatie Gemeente Deventer

 

1. Elke stap is belangrijk
De burgemeester van gemeente Deventer is erg enthousiast over de samenwerking met de Raad van Kinderen. Daarom heeft de gemeente Deventer ervoor gekozen de Raad van Kinderen te werven via een breed uitgezet filmpje waarin de burgemeester kinderen opriep om te solliciteren voor de Raad. Zo kregen alle kinderen uit de gemeente kans om onderdeel te zijn van de Raad van Kinderen en mee te denken over de hulpvraag van de gemeente.

     
  2. Geef het goede voorbeeld
Voor de start van de samenwerking tussen de gemeenten en de Raad van Kinderen is het hele proces gepland en besproken met de Raad van Kinderen. Tijdens de samenwerking werd de Raad van Kinderen begeleid door een theatermaker. Hierdoor leerden de kinderen niet alleen meer over armoede en de gemeente, maar werkten ze ook aan andere vaardigheden zoals presenteren.
     
  3. Laat zien dat je het belangrijk vindt
Om kindparticipatie te borgen in de gemeente is de burgemeester betrokken geweest bij de gehele samenwerking met de Raad van Kinderen. Hij maakte de eerste oproep voor de Raad en was, samen met de rest van het College van B&W, bij de dialoogsessie en presentatie van de adviezen van de kinderen aanwezig. De gemeente heeft door het maken van filmmateriaal en het uitnodigen van pers bij de dialoogsessie laten zien hoe belangrijk zij de samenwerking met de Raad van Kinderen vindt. Dit resulteerde in een voorpagina-artikel in de plaatselijke krant de Stentor op 22 februari 2018.
     
 

4. Iedereen mag meedoen
Gemeente Deventer heeft verschillende stakeholders betrokken bij de samenwerking met de Raad van Kinderen. Zo heeft de Raad van Kinderen voor hun onderzoek gesproken met twee ervaringsdeskundigen. Ook hebben zij gesproken met verschillende organisaties die betrokken zijn bij het thema armoede zoals de Voedselbank. Stakeholders hadden ook een rol buiten het onderzoek van de Raad van Kinderen. Zo was er een filmploeg van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanwezig bij alle contactmomenten tussen de gemeente en de Raad van Kinderen.

     
  5. Iedereen is gelijk
Prinses Laurentien leidde de dialoog tussen de Raad van Kinderen en gemeente Deventer. Als oprichter van Missing Chapter Foundation is zij de aangewezen persoon om ervoor te zorgen dat deze dialoog in een gelijkwaardige en veilige setting plaatsvond.
Raad van Kinderen

17 kinderen uit de hele gemeente tussen de 9 en 15 jaar. 

Vorige gemeenteVolgende gemeente
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid