Gemeente Groningen

De Raad in het kort

De Raad van Kinderen in Groningen bestaat uit 32 kinderen uit de hele gemeente tussen de 10 en 12 jaar. Zij zijn op 5 oktober 2017 begonnen met hun traject en hebben zich gebogen over de vraag: Hoe kunnen we de inhoud van het Kindpakket en de Stadjerspas beter laten aansluiten bij, en bekender maken onder de doelgroep?

Vijf kenmerken voor kwalitatieve kindparticipatie Gemeente Groningen

 

1. Elke stap is belangrijk
De gemeente Groningen heeft de Raad van Kinderen laten aansluiten bij het bestaande initiatief van de kinderburgemeester. Deze kinderburgemeester van de gemeente Groningen heeft alle kinderen in Groningen uitgenodigd om zich aan te melden voor de Raad van Kinderen. Samen met de loco-kinderburgemeester neemt de kinderburgemeester ook plaats in de Raad van Kinderen.

     
  2. Geef het goede voorbeeld
De samenwerking met de Raad van Kinderen was voor gemeente Groningen een goede aanleiding om een aantal medewerkers en andere betrokkenen uit de gemeente te trainen in het in de praktijk brengen van kindparticipatie. Twee adviseurs van de gemeente zijn door Missing Chapter getraind en hebben daarmee de vaardigheden ontwikkeld om op een gelijkwaardige manier met kinderen in gesprek te gaan over maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is Elin Stil, presentatrice van de Groningse Omroep OOG TV tijdens de samenwerking met de Raad van Kinderen opgeleid tot dialoogleider.
     
 

3. Laat zien dat je het belangrijk vindt
Om kindparticipatie te borgen in het gemeentebeleid is ervoor gekozen om gemeenteraadsleden en andere medewerkers te betrekken bij de samenwerking met de Raad van Kinderen. Ook heeft de gemeente ervoor gekozen om de hulpvraag specifiek aan te laten sluiten bij bestaande initiatieven van de gemeente, het Kindpakket en de Stadjerspas. De dossierhouders van deze initiatieven waren betrokken bij het gehele proces met de Raad van Kinderen. Door de aansluiting bij bestaande initiatieven, was het gemakkelijk voor de gemeente om de adviezen van de Raad van Kinderen op te volgen. Zo werd er een Monsterspel ontwikkeld, waarin de 300(!) adviezen van de Raad van Kinderen zijn opgenomen. Het Monsterspel wordt inmiddels in verschillende winkels in Groningen aangeboden, waardoor de samenwerking tussen de gemeente Groningen en de Raad van Kinderen op veel plekken zichtbaar wordt.

Gemeente Groningen heeft na de eerste dialoog de Raad van Kinderen bekend gemaakt bij verschillende kind- en jongereninitiatieven in heel de stad, om zo kindparticipatie verder te verankeren in de gemeente.

     
 

4. Iedereen mag meedoen
Gemeente Groningen heeft in de samenwerking met de Raad van Kinderen verschillende stakeholders betrokken. Zo heeft Up to Us, gespecialiseerd in trajecten om organisaties en jongeren samen te laten praten én werken, de Raad van Kinderen begeleid in hun onderzoek. In dit onderzoek heeft de Raad van Kinderen daarnaast met verschillende kinderen en jongeren uit de doelgroep gesproken. En ook de Groningse Kinderombudsman was betrokken bij de samenwerking.

     
  5. Iedereen is gelijk
Prinses Laurentien leidde de dialoog tussen de Raad van Kinderen en gemeente Groningen en kon zo een gelijkwaardig gesprek garanderen. Ter voorbereiding aan de dialoog werden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd die werden gepresenteerd door Elin Stil, presentatrice van de Groningse Omroep OOG TV en dialoogleider van Missing Chapter.
Raad van Kinderen

32 kinderen uit de hele gemeente tussen de 10 en 12 jaar.

Vorige gemeenteVolgende gemeente
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid