Gemeente Hoogeveen

De Raad in het kort

De Raad van kinderen in Hoogeveen bestaat uit 16 kinderen van groep 7 van speciaal basisonderwijs De Carrousel. Ze zijn op 29 januari 2020 begonnen met hun traject en bogen zich over de vraag: Hoe zorgen we er samen voor dat kinderen in Hoogeveen in 2030 niet meer in armoede opgroeien?

Vijf kenmerken voor kwalitatieve kindparticipatie Gemeente Hoogeveen

 

1. Elke stap is belangrijk
Tijdens de dilemmawerksessie was de gemeente breed vertegenwoordigd. Naast wethouder Gert Vos, waren ook de Programmamanager, de Beleidsadviseur participatiewet, de Beleidsadviseur Strategie Beleid en Projecten, de Communicatieadviseur, medewerkers van het gemeentelijk Kindpakket en een adviseur van Afd. Jeugd en gezin aanwezig. Met de aanwezigen zijn duidelijke doelstellingen geformuleerd en er is een stappenplan gemaakt voor het vervolg van de Raad van Kinderen.

     
  2. Geef het goede voorbeeld
De Carrousel is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De Raad van Kinderen bestaat uit 16 kinderen uit groep 7, maar volgens de leerkracht is het taalniveau eerder groep 5/6. Dit betekent dat het belangrijk blijft om lastige woorden te vertalen naar begrijpelijke taal. Tijdens deze samenwerking ligt er dus ook een grote nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties van de Raad van Kinderen.
     
 

3. Laat zien dat je het belangrijk vindt
Om kindparticipatie te borgen in de gemeente is de wethouder betrokken geweest bij de gehele samenwerking met de Raad van Kinderen. Daarnaast zijn er ook door Young TV (lokaal Youtube kanaal) opnames gemaakt tijdens de presentatie in de klas en het bedrijfsbezoek. De gemeente wil door het maken van filmmateriaal laten zien hoe belangrijk zij de samenwerking met de Raad van Kinderen vindt.

     
 

4. Iedereen mag meedoen
Gemeente Hoogeveen heeft zoveel mogelijk interne medewerkers binnen de gemeente proberen te betrekken. Op 29 januari vond de presentatie in de klas plaats. Naast wethouder Gert Vos waren ook de projectleider, twee medewerkers van het gemeentelijke Kindpakket en medewerkers ondersteuning van de wethouder aanwezig. Gemeente Hoogeveen heeft ook verschillende stakeholders betrokken bij de samenwerking met de Raad van Kinderen. De Raad van Kinderen heeft gesproken met verschillende organisaties die betrokken zijn bij het thema armoede zoals Stichting Leergeld, Stichting One, Schuldhulpmaatje, Voorzieningenwijzer, Humanitas, Kindpakket en Werkplein Hoogeveen (werkcoaches, consulenten).

     
  5. Iedereen is gelijk
De hele klas is gestart met het armoedelesmateriaal ‘Aan de slag met armoede’. Het is belangrijk om armoede al op jonge leeftijd bespreekbaar te maken. Schaamte, sociaal isolement, stress en eenzaamheid maken armoede echter een lastig gespreksonderwerp en zeker in de klas. Door het lesmateriaal ‘aan de slag met armoede’ kan dit op een veilige manier in de klas besproken worden.
Raad van Kinderen

16 kinderen van groep 7 van speciaal basisonderwijs De Carrousel

Vorige gemeenteVolgende gemeente
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid