Gemeente Leiden

De Raad in het kort

De Raad van Kinderen in Leiden bestaat uit 20 kinderen uit de hele gemeente tussen de 10 en 13 jaar. Zij zijn op 13 november 2017 begonnen met hun traject en hebben zich gebogen over de vraag: Wat hebben kinderen in armoede echt nodig en wat kan de gemeente doen om hen te helpen?

Vijf kenmerken voor kwalitatieve kindparticipatie Gemeente Leiden

 

1. Elke stap is belangrijk
De kinderen zijn uitgenodigd door verschillende Leidse maatschappelijke organisaties. De groep werd aangevuld door al bestaande jongerenambassadeurs in Leiden van King for a Day. Deze partijen werkten samen met de Leidse Hogeschool. Hierdoor werd goed op maat gekeken wat bij deze gemeente past.

     
  2. Geef het goede voorbeeld
Aan de start van de samenwerking hebben de kinderen mee gedacht over hoe de Raad van Kinderen in Leiden er uit zou moeten zien. Ze gaven hun inzichten over de samenstelling (creatieve, fantasierijke en met name gemotiveerde kinderen), wat er belangrijk is bij een Raad van Kinderen (samenwerken, goede afspraken maken en naar elkaar luisteren), kindparticipatie (waar mag je over meepraten en waarover niet) en de community rond een Raad (van de gemeente tot aan de politie en van bibliotheken tot de huisarts).
     
 

3. Laat zien dat je het belangrijk vindt
De Raad van Kinderen is feestelijk gestart in aanwezigheid van Gemeenteraadsleden en wethouders. De Raad van Kinderen heeft samen met Gemeenteraadsleden deelvragen binnen het dilemma geformuleerd. Bij de dialoog waren zowel wethouder Marleen Damen voor Werk en Inkomen, Wijken en Financiën, en de raadsleden Sophie Brinkel, Lodi van Brussel, Martijn Otten en Anandkoemar Jitan aanwezig. Bij al deze momenten waren er medewerkers vanuit de gemeente op verschillende niveaus betrokken en kon er snel een koppeling gemaakt worden naar bestaande processen.

     
 

4. Iedereen mag meedoen
De samenstelling van de Raad van Kinderen is een mix van kinderen met verschillende sociaaleconomische achtergronden. Hierdoor is er goed met de doelgroep gesproken, maar zijn ook de inzichten van andere kinderen meegenomen.

     
  5. Iedereen is gelijk
De kinderen zijn uitgenodigd door JES Rijnland en King for a Day. Ook hebben deze partijen de kinderen begeleid tijdens hun onderzoek. Hierdoor werd er voor de kinderen een veilige sfeer gecreëerd en namen de Leidse maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid.
Raad van Kinderen

20 kinderen uit de hele gemeente tussen de 10 en 13 jaar.

Vorige gemeenteVolgende gemeente
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid