Gemeente Leidschendam-Voorburg

De Raad in het kort

De Raad van kinderen in Leidschendam-Voorburg bestaat uit 28 kinderen van groep 7 en 8 van Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust. Ze zijn op 19 september 2019 begonnen met hun traject en bogen zich over de vraag: Wat kan de gemeente Leidschendam-Voorburg doen om de gevolgen van armoede te verkleinen?

Vijf kenmerken voor kwalitatieve kindparticipatie Gemeente Leidschendam-Voorburg

 

1. Elke stap is belangrijk
Nadine Stemerdink (wethouder Werk & Inkomen) heeft toegezegd tijdens de dialoogsessie met het armoede lesprogramma te starten. Hiermee laat zij zien vervolg te geven aan de inzichten uit de dialoogsessie. Het is belangrijk om blijvend aandacht te geven aan dit thema.

     
  2. Geef het goede voorbeeld
De schoolklas is begeleid door drie van hun eigen leerkrachten, waardoor ieder kind op de best passende manier aan het onderzoek van de Raad van Kinderen kon werken. De leerkrachten gaven aan dat het een enorm leerzaam traject was voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Daarnaast heeft de gemeente de kinderen gekoppeld aan de Voedselbank en de Kledingbank door middel van interviews tijdens het onderzoek. Zo was er op de kinderen een bredere impact in de samenwerking.
     
 

3. Laat zien dat je het belangrijk vindt
De aanwezigheid van het volledige College van burgemeester en wethouders tijdens de dialoogsessie was erg bijzonder en positief. Het toont het belang van het betrekken van kinderen bij besluitvorming. Door hen allen uit te nodigen, laat de gemeente zien dat zij de input van de kinderen een plekje willen geven in de gehele gemeente.

     
 

4. Iedereen mag meedoen
Een uniek kenmerk van deze samenwerking is de betrokkenheid van de Adviesraad sociaal domein Voorburg (voorheen Participatieraad). De adviesraad adviseert het College van B&W en de Gemeenteraad over het beleid m.b.t. werk, inkomen en Wmo.

     
  5. Iedereen is gelijk
Voorafgaand aan de dialoogsessie heeft de gemeente een gezamenlijke lunch georganiseerd waarbij het volledige College van burgemeester en wethouders aanwezig was. Op deze manier zorgde de gemeente voor een veilige sfeer.
Raad van Kinderen

28 kinderen van groep 7 en 8 van Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust

Vorige gemeenteVolgende gemeente
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid