Gemeente Nijmegen

De Raad in het kort

De Raad van Kinderen in Nijmegen bestaat uit 56 kinderen van groep 7 van basisschool De Wieken (30 leerlingen) en basisschool Prins Maurits (26 leerlingen). Ze zijn op 27 september 2019 begonnen met hun traject en bogen zich over de vraag: Wat hebben Nijmeegse kinderen in armoede nodig om dezelfde kansen te hebben als hun leeftijdsgenootjes?

Vijf kenmerken voor kwalitatieve kindparticipatie Gemeente Nijmegen

 

1. Elke stap is belangrijk
Gemeente Nijmegen legt bij de inrichting van de Raad van Kinderen direct een link met maatschappelijke organisaties in de stad. Zo worden de kinderen begeleid door Sol Identiteitsbegeleiders van stichting SOL, de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. Voor de borging van de ideeën van de kinderen zijn Stichting Leergeld en de Vincentiusvereniging (een vrijwilligersorganisatie die de gevolgen van armoede en eenzaamheid probeert te verzachten) ingeschakeld.

     
  2. Geef het goede voorbeeld
Tijdens de samenwerking werd de Raad van Kinderen begeleid door Andrea Meilink (SOL - Identiteitsbegeleiders). Hierdoor leerden de kinderen niet alleen meer over armoede en de gemeente, maar werkten ze ook aan andere vaardigheden zoals presenteren, samenwerken en mindmappen.
     
 

3. Laat zien dat je het belangrijk vindt
Om kindparticipatie te borgen in de gemeente Nijmegen werkt de gemeente nauw samen met stichting SOL. Missing Chapter zorgde voor kennis en expertise bij de vraagstelling en de dialoog, terwijl SOL de contacten met de scholen onderhield, het onderzoek en de logistieke zaken voor haar rekening nam. Tijdens het traject heeft Missing Chapter Foundation ook haar kennis overgedragen aan SOL. De Kinderraad Nijmegen bestaat al 5 jaar. De afgelopen jaren hebben vele kinderen uit Nijmegen in de raadszaal van het stadhuis vergaderd over plannen die zij zelf belangrijk vinden of over actuele vraagstukken die leven bij de gemeente.

     
 

4. Iedereen mag meedoen
De werving van de kinderen en de uitvoering lag bij stichting SOL Nijmegen. Stichting SOL heeft ervoor gezorgd dat er mét de doelgroep werd gepraat, niet óver. Tevens is de gemeente ook met twee scholen tegelijk in gesprek gegaan, in totaal 56 kinderen. Ook was er veel samenwerking met partners binnen de gemeente. Door de samenwerking met bijvoorbeeld Stichting Leergeld en de Vincentiusvereniging is er door de gemeente intern veel draagvlak gecreëerd voor de ideeën van de kinderen. Tevens was de hoge mate van betrokkenheid van zowel het bestuur als de raadsleden erg bijzonder en positief. Het toont het belang van het onderwerp aan en de bereidheid van de verschillende lagen in de gemeente om met armoede aan de slag te gaan.

     
  5. Iedereen is gelijk
Onder leiding van dialoogleider Jan-Maarten Rovers ging de Raad van Kinderen in dialoog met de gemeente Nijmegen. Deze getrainde dialoogleider zorgde ervoor dat de dialoog in een gelijkwaardige en veilige setting plaatsvond.
Raad van Kinderen

Basisschool De Wieken (30 leerlingen) en basisschool Prins Maurits (26 leerlingen).

Vorige gemeenteVolgende gemeente
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid