Gemeente Rotterdam

De Raad in het kort

De Raad van kinderen in Rotterdam bestaat uit verschillende scholen via een buitenschools programma. Ze zijn op 9 maart 2020 begonnen met hun traject en bogen zich over de vraag: Hoe kan de gemeente Rotterdam ervoor zorgen dat kinderen die opgroeien in armoede in Spangen dezelfde kansen hebben als hun leeftijdsgenootjes?

Vijf kenmerken voor kwalitatieve kindparticipatie Gemeente Rotterdam

 

1. Elke stap is belangrijk
Rondom het maatschappelijke thema armoede wil de gemeente Rotterdam in samenwerking met Jeugdtheater Hofplein en alle betrokken partijen in de wijken armoede onder kinderen samen mét kinderen bespreekbaar te maken. Omdat de urgentie momenteel bij de Rotterdamse wijk Spangen ligt, wil de gemeente in verschillende sessies in gesprek met de kinderen uit deze wijk. De keuze voor de wijk Spangen komt voort uit de wijkprogrammering en bijbehorende kwantitatieve analyse van onder andere de Staat van de Jeugd Rotterdam. De wijk Spangen scoort slecht op de risicofactor Sociaal Economische Status (Armoede). Juist in deze wijk wil gemeente Rotterdam het verschil maken.

     
  2. Geef het goede voorbeeld
De gemeente Rotterdam onderschrijft het belang van participatie en burgerschap vanaf jonge leeftijd. Kinderen worden hiermee betrokken bij hun eigen woonomgeving en kunnen hun stem laten horen. Hiermee vergroten ze al op jonge leeftijd het eigenaarschap voor hun eigen omgeving en toekomst en leggen hiermee een goede basis om te werken aan hun persoonlijk leiderschapskwaliteiten. In plaats van ‘over’ kinderen te praten, praat de gemeente graag ‘met’ kinderen om hen hiermee ook echt in een gelijkwaardige positie te brengen.
     
  3. Laat zien dat je het belangrijk vindt
De gemeente is aanwezig bij de contactmomenten en laat zien de samenwerking belangrijk te vinden door aan te sluiten bij de resultaten van onderzoek binnen de gemeente. Omdat Rotterdam net gestart is, zal dit onderdeel nog verder worden aangevuld.
     
 

4. Iedereen mag meedoen
De Raad van Kinderen bestaat uit verschillende scholen, via het buitenschoolse programma, in Spangen. Middels een oproep vanuit de gemeente Rotterdam mochten alle kinderen zich aanmelden. De gemeente Rotterdam onderschrijft het belang van participatie en burgerschap vanaf jonge leeftijd. Kinderen worden hiermee betrokken bij hun eigen woonomgeving en kunnen hun stem laten horen. De gemeente Rotterdam wil graag ‘met’ kinderen praten in plaats van ‘over’ kinderen te praten.

De gemeente Rotterdam wil door samen te werken met de volgende partijen een bredere impact is op kinderen maken:

  • Jeugdtheater Hofplein
  • WMO Radar
  • Geloven in Spangen
     
  5. Iedereen is gelijk
De gemeente Rotterdam, stakeholders en kinderen eten samen een warme maaltijd na de bijeenkomsten. Op deze manier zorg de gemeente Rotterdam voor een veilige sfeer en wordt gelijkwaardigheid tussen de deelnemers benadrukt.
Raad van Kinderen

Verschillende scholen via een buitenschools programma.

Vorige gemeenteVolgende gemeente
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid