Stap 1: Dilemma werksessie | Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam | 18 februari 2020

Op 18 februari 2020 vond een hulpvraagwerksessie plaats. Tijdens deze afspraak is er gebrainstormd over een mogelijke hulpvraag voor de Raad van Kinderen rondom het thema armoede. Wat duidelijk naar voren kwam, is het doel om het taboe rond armoede te doorbreken. Daarbij werd gevraagd of er voldoende over armoede gesproken wordt en hoe kinderen hulp kunnen vragen en zoeken. Als belangrijk, overkoepelend thema werd kansengelijkheid ingebracht, zowel in hun omgeving als in het onderwijs. Tijdens deze eerste brainstorm hebben we een aantal thema’s geïdentificeerd die de basis kunnen zijn voor een hulpvraag aan de Raad van Kinderen. Dit is te verdelen in:

  • Gevolgen van armoede
  • Aanbod en bereik

De hulpvraag is daarom als volgt geformuleerd:

Hoe kan de gemeente Rotterdam ervoor zorgen dat kinderen die opgroeien in armoede in Spangen dezelfde kansen hebben als hun leeftijdsgenootjes?

De gemeente Rotterdam wil door samen te werken met de volgende partijen een bredere impact op kinderen maken:

  • Jeugdtheater Hofplein
  • WMO Radar
  • Geloven in Spangen.
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid