Stap 3: Werksessie | Nieuwe naam; goed idee?

Gemeente Groningen | 26 februari 2018

Op 26 februari kwam de Raad van Kinderen voor een verdiepende werksessie samen op het stadskantoor van de gemeente. Bij een eerdere bijeenkomst werd door kinderburgemeester Javano de vraag gesteld of spullen geven voldoende is om armoede op te lossen. De conclusie van de kinderen was duidelijk: nee. Ze bedachten dus andere oplossingen die kunnen helpen bij de bestrijding van armoede. Ook kwam Fonds Goed Idee langs om te vertellen over zij mensen in armoede helpt door zelf aangedragen ideeën uit te voeren.

Er werd teruggeblikt op alle ideeën die de Raad van Kinderen opstelde voor het Kindpakket en de Stadjerspas. Eén van de uitkomsten was dat beide voorzieningen een andere, meer ‘flitsende’ naam zouden moeten krijgen. Maar aan welke criteria moet een nieuwe naam voldoen? De kinderen stelden ze op: 

  • Het moet een aantrekkelijke naam zijn
  • Uit de naam moet duidelijk worden waar de pas/het pakket voor is, maar mensen moeten zich er niet zielig door gaan voelen
  • De naam moet aansluiten bij de leeftijd van het kind

De kinderen zijn zich overigens ook bewust van de gevolgen van de verandering van de naam:

'Het nadeel van het veranderen van de naam is dat de bekendheid die er al is ook verdwijnt. We moeten er dus rekening mee houden dat de pas nog steeds te vinden is voor de mensen die er al bekend mee waren.' > Raad van Kinderen

Na de brainstorm over de naam werd er een mini-dialoogsessie gehouden over de oplossingen voor armoede. De Raad van Kinderen opperde ideeën op verschillende niveaus: er moet een verandering plaatsvinden in onze denkwijze over armoede, ouders moeten worden geholpen en het moet duidelijk worden hoe de school kan helpen.

Resultaat

De Raad van Kinderen ontwikkelde vandaag veel andere oplossingen om armoede ook op langere termijn te kunnen bestrijden. Belangrijk inzicht daarbij is dat gelukkig zijn het allerbelangrijkste is. Wat heb je daarvoor nodig? 

  • Veilige thuissituatie, vrienden en goede mensen op school
  • Een pas voor iedereen en gelijkwaardigheid door speelactiviteiten en fruit uitdelen op school
  • Hulp op maat: van spullen tot leren omgaan met geld

Na het bezoek aan de Voedselbank op 1 maart zal de Raad van Kinderen op 29 maart verdergaan met het uitdenken van de ideeën.

Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid