Stap 3: Werksessie | Raad van Kinderen Deventer in gesprek met de doelgroep

Gemeente Deventer | 8 januari 2018

Ook in het nieuwe jaar zet de Raad van Kinderen in Deventer zich in voor de bestrijding van armoede onder leeftijdsgenoten. De bijeenkomst op 6 januari staat in het teken van het delen van ervaringen en het verder uitwerken van de ideeën en oplossingen. Maar voordat de Raad van Kinderen daarmee begint, doen de kinderen een concentratieoefening onder leiding van begeleider en theatermaker Jowin. Volledig gefocust buigen de kinderen zich erna weer over het armoedevraagstuk.

In gesprek

Twee jongeren uit de doelgroep vertellen aan de kinderen over hoe zij opgroeiden met minder geld. De kinderen en aanwezige volwassenen zijn zichtbaar onder de indruk van hun verhalen. Ze stellen veel vragen en zoeken naar oplossingen. Eén van de uitkomsten is dat schaamte vaak een reden is om geen hulp te vragen. Als er hulp wordt gevraagd, dan het liefste bij vrienden of familie. Over de vraag of ze naar een vertrouwenspersoon zouden gaan, zijn beide jongeren duidelijk:

'Nee! Want deze persoon blijft een vreemde' > Jongere die opgroeide in armoede

Wat kan dan wel helpen? 

'Een jongerenwerker kan wel helpen, mits er een klik is' > Jongere die opgroeide in armoede

Aan de slag! 

Met deze informatie gaan de kinderen aan de slag met het uitwerken van hun ideeën en oplossingen. Dit doen ze aan de hand van de vier w’s (wie, wat, waar, waarom). Vervolgens maken ze lijstjes met de belangrijkste punten. Die werken ze verder uit, door steeds de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden. Tussendoor doen de kinderen een aantal spelletjes, waaronder een aantal met hun ogen dicht...

'Ik weet waarom we deze opdracht doen… zodat je je eigen mening geeft en niet kijkt naar anderen. Je eigen mening is altijd goed!' > Raad van Kinderen

Resultaat

De Raad van Kinderen heeft kennis gemaakt met de doelgroep en heeft getoetst welke maatregelen wel en vooral niet werken. Met deze extra informatie hebben ze weer een verdiepingsslag gemaakt op het armoedevraagstuk. 

Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid