Stap 3: Werksessie | Vier belangrijke thema's voor de gemeente

Gemeente Den Haag | 12 februari 2018

Tijdens deze bijeenkomst spraken de kinderen verder over de rol die de school kan spelen bij het tegengaan van armoede. Dit naar aanleiding van het onderzoek dat de Raad van Kinderen na 6 januari uitvoerde onder leraren en klasgenoten. Ook dachten ze verder na over wat er nog meer kan worden gedaan voor de Haagse kinderen die opgroeien in armoede.

Uit deze inventarisatie kwamen de volgende vier thema's naar voren.

1. Schaamte en vertrouwen

Dit inzicht komt voort uit de noodzaak om een persoonlijke band met iemand te hebben, voordat je je veilig voelt om te praten over de dingen waar je tegenaan loopt. De leerkracht kan deze rol vervullen, maar enige scholing/handvatten en praktische ondersteuning voor de leerkracht zijn dan wel nodig. Een aantal inzichten op een rijtje: 

 • leraren moeten zich ook open stellen
 • het verschil tussen basisschool en middelbare school is te groot
 • leraren moeten meer tijd kunnen stoppen in leerlingen (individueel)
 • de kwaliteit van de mentor kan beter
 • huisbezoeken kunnen plaatsvinden tijdens de pauzes
 • er kan meer over over verschillende situaties waarin kinderen zich bevinden gepraat worden

2. Verlaging van de kosten

Dit inzicht bouwt voort op het eerste thema. Kinderen geven aan dat het 'leuke' dingen doen juist zo belangrijk is om niet buitengesloten te worden. Een band opbouwen door samen de stad in te gaan, kennismakingsweken te hebben, op kamp te gaan, enzovoort. Dat is voor hen een belangrijke reden om kosten te noemen. Liefst dus ook vrij besteedbaar 'zakgeld', naast de producten in het kindpakket. Nog meer concrete voorbeelden van zaken die goedkoper of zelfs gratis zouden moeten zijn:

 • mee kunnen op schoolreisje/kamp
 • huiswerkbegeleiding/bijles
 • overblijven
 • activiteiten
 • kinderdagverblijf
 • ouderbijdrage
 • lockers
 • sportactiviteiten
 • schoolfruit
 • gezonde dingen

3. Goede informatievoorziening

Opnieuw wordt aangegeven dat de school een cruciale rol speelt, namelijk een plek waar beter kan worden doorverwezen of samengewerkt met andere organisaties. Daarvoor moet de school worden ondersteund. Ook moet er binnen een school beter worden samengewerkt. Nu is het zo dat bijvoorbeeld de mentor of leerkracht signaleert dat een kind niet goed in zijn vel zit. De administratie heeft in diezelfde tijd bijvoorbeeld te maken met vragen van ouders over te hoge ouderlijke bijdragen. Wanneer deze signalen bij elkaar komen, zou dat kinderen verder helpen, omdat armoede dan wellicht eerder gesignaleerd wordt. Welke voorbeelden zijn er nog meer?

 • informatie over werk
 • voorlichting voor ouders door bedrijven/organisaties
 • roosters ophangen op school, want niet iedereen heeft een mobiel
 • doorverwijzen naar maatschappelijk werk
 • kinderen wijzen op de Ooievaarspas

4. Actie voeren

De kinderen voerden ook een waardevol gesprek over gelijkheid. Het idee is dat je samen een potje maakt voor kinderen die iets niet kunnen betalen. De kinderen vonden eigenlijk dat 'rijke' kinderen net zoveel moeten betalen voor huiswerkbegeleiding als 'arme' kinderen. Zij vinden niet direct dat 'rijken' meer zouden moeten bijdragen. Het moet gewoon voor iedereen betaalbaar of zelfs gratis zijn. Concrete acties om geld in te zamelen:

 • sponsorloop
 • schoolspullen inzamelen
 • dagen organiseren waarop ouders spullen kunnen uitwisselen
 • inzamelingsactie op school
 • rommelmarkt
 • voetbaltoernooi

Bij de volgende bijeenkomst gaat de Raad van Kinderen deze vier adviezen verder uitwerken op posters, die worden gepresenteerd tijdens de dialoog op 9 maart.

Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid