Stap 4: Dialoogsessie | College B&W

Stap 4: Dialoogsessie | College B&W
Gemeente Leidschendam-Voorburg | 10 december 2019

Op 10 december presenteerden de kinderen hun adviezen aan het voltallig college van burgemeester en wethouders. Voorafgaande aan de dialoogsessie was er een lunch met het college en de Raad van Kinderen georganiseerd.

De concrete uitkomsten van de dialoog tussen de kinderen en de gemeente

  1. Voor de Raad van Kinderen is ‘contact maken’ de sleutel tot succes. Bij armoede kan namelijk eenzaamheid en schaamte een grote rol spelen.
  2. Lang niet alle kinderen weten wat het betekent om arm te zijn. Informeer, maak mensen daar bewust van en vertel wat armoede met je doet zegt de Raad van Kinderen. Daardoor ontstaat er meer begrip en kunnen mensen die het niet breed hebben beter over hun situatie en gevoelens praten. Het is belangrijk om te kunnen praten over wat armoede met je doet en wat voor impact het kan hebben op het gezin. De Raad van Kinderen stelt voor een lespakket voor scholen te ontwikkelen. Een lespakket over armoede kan een middel zijn om het thema bespreekbaar te maken in de klas.
  3. Tot slot stelt de Raad van Kinderen voor om een permanente Kinderadviesraad in te stellen, die periodiek met de gemeente over dit onderwerp meedenkt. Het is wel belangrijk om kinderen van alle scholen hierbij te betrekken, want dan krijg je een mooi divers adviescollege, dat goed kan meedenken met de gemeente.
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid