Stap 6: Terugblik op het traject | Uitgangspunten Deventer

Gemeente Deventer | 22 februari 2018

De aanpak van Deventer kenmerkt zich door de volgende 10 uitgangspunten:

  1. De Raad van Kinderen is geworven via een breed uitgezet filmpje.
  2. De kinderen uit de Raad van Kinderen behoren niet tot de doelgroep van deze pilot.
  3. De begeleiding van de Raad is in handen van een professionele theatermaker.
  4. Bij het hele traject is structureel een vrijwilliger met een goed netwerk binnen de gemeente betrokken.
  5. Het hele traject is vooraf gepland én besproken met de Raad van Kinderen.
  6. De burgemeester speelt een rol bij zowel de werving als de installatie van de Raad van Kinderen.
  7. Er is een filmploeg betrokken die bestaat uit mensen met een afstand tot arbeidsmarkt.
  8. De Raad van Kinderen heeft voor het onderzoek gesproken met door de kinderen aangedragen organisaties.
  9. De kinderen hebben voorafgaand aan de dialoogsessie kennisgemaakt met het College van B&W en alle Gemeenteraadsleden.
  10. De gemeente maakt nu al plannen voor een volgend dilemma dat ze wil voorleggen. 
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid