Stap 6: Terugblik op het traject | Uitgangspunten Leiden

Gemeente Leiden | 1 juni 2018

De aanpak van Leiden kenmerkt zich door de volgende 10 uitgangspunten: 

  1. De kinderen uit Leiden hebben in het voortraject meegedacht over hoe een Raad van Kinderen binnen gemeenten eruitziet.
  2. De kinderen zijn uitgenodigd door JES Rijnland en King for a Day.
  3. Deze organisaties zorgen gedurende het hele traject voor de uitvoering van het Raad van Kinderen-traject.
  4. Bij het traject zijn studenten van de Pabo van de Hogeschool Leiden betrokken om de kinderen te begeleiden.
  5. De samenstelling van de Raad van Kinderen is een mix van kinderen met verschillende sociaaleconomische achtergronden.
  6. Bij de Raad van Kinderen zijn twee wethouders betrokken: de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, en de wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën.
  7. De Raad van Kinderen is feestelijk gestart in aanwezigheid van gemeenteraadsleden en wethouders.
  8. De Raad van Kinderen heeft samen met gemeenteraadsleden deelvragen binnen het dilemma geformuleerd.
  9. Voor de procesbegeleiding is een kerngroep geformeerd met de gemeente, de verschillende maatschappelijke organisaties en Missing Chapter.
  10. De uitkomsten van het traject worden verankerd in het gemeentelijke armoedebeleid.
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid