Over

Armoede door de ogen van kinderen

Kinderarmoede is een belangrijk onderwerp, ook in Nederland. Daarom hebben kinderen in verschillende gemeenten zelf meegedacht over het thema armoede. Een manier om kinderen structureel te kunnen laten meedenken is door het instellen van een Raad van Kinderen in een gemeente.

Op dit platform geven wij zichtbaarheid aan de denkkracht van deze Raden van Kinderen én aan de manier waarop kindparticipatie door de deelnemende gemeenten is ingevuld. Dit doen wij aan de hand van een index, waarin vijf kenmerken zijn opgenomen van wat kinderen zelf ervaren als kwalitatieve kindparticipatie.

In 2014 leefden 421.000 kinderen in een huishouden met een laag inkomen, van wie 131.000 al 4 jaar of langer. Om kinderen uit deze gezinnen in staat te stellen kansrijk op te groeien, stelt het kabinet sinds 2017 structureel € 85 miljoen extra per jaar ter beschikking aan gemeenten, die hiermee goederen aan kinderen kunnen geven. Zo krijgen kinderen wat ze nodig hebben om mee te doen op school, aan sport, aan cultuur en aan sociale activiteiten.

Voor het realiseren van een doorbraak in de negatieve spiraal waar deze kinderen in zitten, is meer nodig dan enkel spullen. We willen namelijk dat er ook op de langere termijn positieve effecten zichtbaar zijn. Alleen zo krijgen kinderen en hun ouders de regie over hun eigen leven weer terug. En wie kunnen daar beter over meedenken dan kinderen zelf? Zij weten als geen ander wat zij en hun leeftijdsgenootjes nodig hebben voor een fijn leven.

Een manier om kinderen structureel te kunnen laten meedenken over armoede is door het instellen van een Raad van Kinderen in een gemeente. Inmiddels is in meerdere gemeenten een dergelijke Raad van Kinderen actief. Deze gemeenten zijn te vinden op het landkaartje en hebben ieder een eigen plek op dit platform in het onderdeel Gemeenten.

De methodiek achter een Raad van Kinderen schept de kaders waarbinnen kinderen op een kwalitatieve manier kunnen participeren in besluitvorming binnen de gemeente. Om deze kaders als gemeente op een goede invulling te kunnen geven, hebben wij opgehaald wat kinderen zelf ervaren als kwalitatieve kindparticipatie. Deze ervaringen zijn vertaald naar vijf kenmerken die zijn opgenomen in de index. Een toelichting op de samenstelling van de index is opgenomen in de toolbox.


Contact

Bent u benieuwd wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact met ons op via gemeenten@missingchapter.org of het onderstaande contactformulier.

 
Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via info@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid